Statika dřevostaveb

Spolehlivě


Využijte našich zkušeností! Náš dynamický tým zaručuje spolehlivost návrhu.

Efektivně


Díky rychlému zpracování je pro nás prioritní efektivita.

Hospodárně


Bezpečně, kvalitně a hospodárně je našim hlavním motem.

O nás


Naše kancelář se skládá ze zkušených statiků a spolehlivých konstruktérů.

Náš tým disponuje následujícími oprávněními:

 • Autorizovaný inženýr - statika a dynamika staveb, číslo autorizace 62154 - BayIka, vedené v Bavorské inženýrské komoře
 • Autorizovaný inženýr - Konstrukce pozemních staveb, číslo autorizace 53760 - BayIka, vedené v Bavorské inženýrské komoře
 • Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace 0100860 - ČKAIT, vedené v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků
Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás

Služby


Statický výpočet


Naši inženýři jsou zodpovědní za vývoj konstrukce Vaší budovy. Zajišťují bezpečnost, hospodárnost a provozuschopnost. Hlavní oblastí našich stavebních inženýrů je vytvoření ověřitelných statických výpočtů konstrukce na bázi dřeva.

Výpočet zahrnuje následující témata:

 • Okrajové podmínky konstrukce
 • Schémata zatížení 
 • Poznámky
 • Zatížení
 • Statické posouzení nosné konstrukce
 • Detaily přípojů
 • Výpočet stěnových a stropních panelů
 • Výpočet ztužení objektu
 • Kotvení
 • Zatěžovací plán

 

Konstrukční návrh a ztužení objektu


Ekonomické myšlení a pečlivé plánování jsou klíčové pro budoucí návrh konstrukce. Naši inženýři kombinují tyto dovednosti a navrhují pro Vás optimální řešení daného objektu.

Jiné


 • Výpočet přípojů
 • Kontrola dílenských plánů
 • Návrh detailů dřevostaveb
 • Monitoring staveniště
 • Stavební dozor

Sdělte nám svůj záměr!


Spojte se s námi!